monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

PARKING BARIJERA

DALJINSKI UPRAVLJIVA PARKING BARIJERA

U delu saobraćajni program kao top proizvod imamo parking barijeru koju odlikuju nov izgled i struktura, laka kontrola, snažna funkcionalnost, visoka sigurnost i pouzdanost.

Parking barijerom se može efikasno izbeći zloupotreba ili zauzimanje parking mesta i dobar je asistent za upravljanje parking mestima vrhunskih stambenih objekata, u tržnim centrima, hotelima, kancelarijama, aerodromima…

TOP CENA, KUPOVINA IZ PRVE RUKE

SAMO 10.950,00 RSD. PDV UKLJUČEN U CENU.

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

OTPOR NA PRITISAK

MOŽE IZDRŽATI KOTRLJAJUĆU SILU OD 3 TONE POD PRITISKOM, BEZ OŠTEĆENJA.

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

SAMO ZAKLJUČAVANJE

NIKO NE MOŽE PROMENITI NJEN STATUS IZUZEV KORISNIKA.

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

ALARMIRANJE I RESETOVANJE

AKTIVIRANJE ALARMA PRILIKOM NASILNOG POKUŠAJA SPUŠTANJA BARIJERNOG LUKA.

PARKING BARIJERA

ZAŠTITA
VAŠEG
PARKINGA

PAKET SADRŽI

  • 1x Parking barijera
  • 2x Daljinski upravljač
  • 2x Ključ poklopca
  • 3x Ekspanzioni zavrtanj
  • 1x Uputstvo na srpskom
monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

ZAPTIVENOST

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

Što u potpunosti sprečava ulazak prašine i vode u električni deo barijere i sprečava oštećenja prouzrokovana vremenskim neprilikama.

RUČNA KONTROLA

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

Punjenje na svakih 4-6 meseci. Ako je baterija prazna ili na kraju roka upotrebe, ručna kontrola može se ostvariti sa povlačenjem / pritiskanjem parking barijere, tako da se baterija može pogodno izvaditi za punjenje, zamenu ili održavanje.

ZAŠTITA OD KRAĐE

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

Pozicija postolja parking barijere i podna instalacija su zaštićene sa velikim spoljnim poklopcem. Poklopac se može otvoriti samo sa ključem korisnika da bi se zaštitio od krađe.

monera export import, Oprema za supermarkete, Oprema za prodavnice, Elektronske cene, Elektronske cene za prodavnice, Elektronske cene za supermarkete, Elektronski tag za cene, Elektronski tagovi za cene ,Tagovi za elektronske cene, Police za supermarkete, Police za prodavnice, Kolica za supermarkete,Kolica za prodavnice, Korpe za supermarkete, Korpe za prodavnice, Magacinske stalaže, Magacinske police, Stalaže za supermarkete ,Stalaže za magacin ,Police za magacin, Rafovi

GALERIJA

MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža
MONERA parking barijere - montaža

Drugi video snimci:

Sadržaj Parking Barijere MONERA

Kako se Aktivira Parking Barijera MONERA

Kako se Puni/Menja baterija na Parking Barijeri MONERA

Kontakt