Bešumni mini bar HP40LGN

Pogledajte katalošku stranicu:
HP40LGN mini bar kataloška stranica
Kompletan katalog mini barova:
Katalog bešumni mini barovi za hotele TECHNOMAX