Bešumni mini bar HP40LN

Pogledajte katalošku stranicu:
HP40LN mini bar kataloška stranica
Kompletan katalog mini barova:
Katalog bešumni mini barovi za hotele TECHNOMAX