Pica peć drva ili gas BABY

Katalog sa tehničkim karakteristikama zidane pica peći BABY unutrašnjih dimenzija 60cm ili 75 cm, na drva ili na gas:
Katalog pica peći BABY

Tehnički crtež:
VALORIANI baby 75 tehnički opis

Video:
Zidana pica peć BABY